Εκπαιδευτικό Δυναμικό

Βασικό κριτήριο της επιλογής των συνεργατών μας είναι η άρτια επιστημονική κατάρτιση και η συστηματική παρακολούθηση της επιστήμης τους. Οι συνεργάτες μας με γνώση και ενδιαφέρον φροντίζουν τις πραγματικές ανάγκες κάθε μαθητή ξεχωριστά, τον συμβουλεύουν και τον οδηγούν στην επιτυχία.

ΦΥΣΙΚΟΙ

 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ


ΧΗΜΙΚΟΣ


ΒΙΟΛΟΓΟΣ


ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ


ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ