Α΄ Λυκείου

Η μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο συνοδεύεται από την αμφιβολία των μαθητών για την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν. Η Α΄ Λυκείου αποτελεί μια προπαρασκευαστική τάξη, κατά την οποία οι μαθητές παρακολουθώντας μια σειρά μαθημάτων έχουν την ευκαιρία να εντοπίσουν τις κλίσεις και τις ικανότητές τους και να επιλέξουν μια από τις τρεις υπάρχουσες κατευθύνσεις.

Δείτε παρακάτω το Ωρολόγιο Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα των Μαθημάτων που διδάσκονται στα τμήματα της Α΄ Λυκείου.

 

Μάθημα Ώρες/
Εβδομάδα
 Αρχαία 3
 Έκθεση 1
 Μαθηματικά (Άλγεβρα/ Γεωμετρία) 3
 Φυσική 2
 Χημεία 1