Β΄ Λυκείου

Οι μαθητές στην Β΄ Λυκείου έχουν πια επιλέξει την κατεύθυνση, της οποίας τα μαθήματα θα παρακολουθήσουν. Πρόκειται για μια τάξη κατά την οποία αποκτώνται τα κατάλληλα εφόδια για την χρονιά που ακολουθεί.

Δείτε παρακάτω το Ωρολόγιο Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα των Μαθημάτων που διδάσκονται στα τμήματα της Β΄ Λυκείου.

 

Μαθήματα Γενικής Παιδείας
Μάθημα Ώρες/Εβδομάδα
 Έκθεση 1
 Μαθηματικά (Άλγεβρα/ Γεωμετρία) 3
 Φυσική 1
 Χημεία 1
Μαθήματα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
Μάθημα Ώρες/Εβδομάδα
 Μαθηματικά 2
 Φυσική 2
Μαθήματα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
Μάθημα Ώρες/Εβδομάδα
 Αρχαία 3
 Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών 1