Γ΄ Γυμνασίου

Στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου θέτουμε τις πρώτες βάσεις στα Μαθηματικά, στη Νεοελληνική Γλώσσα και στα Αρχαία Ελληνικά. Έτσι οι μαθητές προετοιμάζονται επαρκώς για να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες απαιτήσεις του Λυκείου.

Δείτε παρακάτω το Ωρολόγιο Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα των Μαθημάτων που διδάσκονται στα τμήματα της Γ΄ Γυμνασίου.

 

Μάθημα Ώρες/
Εβδομάδα
 Αρχαία (Πρωτότυπο) 2
 Αρχαία (Μετάφραση) 1
 Έκθεση 1
 Μαθηματικά 2
 Φυσική 1
 Χημεία 1